Trường hợp

Các trường hợp thành công

Khu nghỉ dưỡng Enashipai

--Nairobi, Kenya--

Enashipai-Resort-01
Enashipai-Resort-04
Enashipai-Resort-05
Enashipai-Resort-02
Enashipai-Resort-03
Enashipai-Resort-06
Enashipai-Resort-07
Enashipai-Resort-08
Enashipai-Resort-09

Khu nghỉ dưỡng Eseriani

--Nairobi, Kenya--

Eseriani-Resort-06
Eseriani-Resort-08
Eseriani-Resort-07
Eseriani-Resort-01
Eseriani-Resort-05
Eseriani-Resort-03
Eseriani-Resort-04
Eseriani-Resort-09
Eseriani-Resort-02

Khu nghỉ dưỡng Lake Naivasha

--Nairobi, Kenya--

Hồ-Naivasha-Resort-01
Hồ-Naivasha-Resort-02
Hồ-Naivasha-Resort-03
Hồ-Naivasha-Resort-04
Hồ-Naivasha-Resort-05
Hồ-Naivasha-Resort-06
Lake-Naivasha-Resort-10
Hồ-Naivasha-Resort-07
Hồ-Naivasha-Resort-08
Hồ-Naivasha-Resort-09

Khách sạn Royal Tulip

--Nairobi, Kenya--

Khách sạn Royal-Tulip-08
Royal-Tulip-Hotel-07
Khách sạn Royal-Tulip-06
Khách sạn Royal-Tulip-05
Khách sạn Royal-Tulip-04
Khách sạn Royal-Tulip-03
Khách sạn Royal-Tulip-02
Khách sạn Royal-Tulip-01